Výrobci

Tento obchod má celkem 46225 produktů k prodeji a 28283 aktivních kategorií.

Takzvané „cookies“ Vám umožní zjistit více o původu a použití informací o prohlížení zpracovaných během Vaší návštěvy našeho webu a o Vašich právech.

To je důležité pro ty, kteří chtějí mít pozitivní zkušenost a důvěru v naše služby, a pro nás, protože si přejeme přesně a kompletně zodpovědět Vaše otázky týkající se návštěvy našich webových stránek a brát zřetel na Vaše přání.  

Při zhlédnutí našich webových stránek mohou být informace týkající se prohlížení Vašeho zařízení (počítače, tabletu, smartphonu atd.) na našem webu uloženy do souborů „Cookies“ instalovaných do Vašeho zařízení. Pouze vydavatel cookie může číst nebo upravovat informace, které obsahuje.  

  1) Cookies, které vysíláme na našem webu  

Po připojení na náš web můžeme na základě Vaší volby (viz bod 7 – Vaše volby týkající se cookies“) instalovat různé cookies do Vašeho zařízení, což nám umožní rozpoznat prohlížeč Vašeho zařízení během doby platnosti dotyčné cookie.

Tyto Cookies nám umožňují:

vypracování statistik, četnosti návštěvnosti a použití různých součástí tvořících náš web (navštívené kategorie, obsahy a procházení) za účelem zvýšení významu a ergonomie našich služeb;
přizpůsobit vzhled našich webových stránek preferovanému zobrazení Vašeho zařízení (použitý jazyk, rozlišení obrazovky, použitý operační systém apod.) při Vašich návštěvách našeho webu, v závislosti na hardwaru a softwaru vizualizace nebo načtení, které Vaše zařízení obsahuje;
uložit informace týkající se formuláře, který jste vyplnili na našich stránkách (registrace nebo přístup do Vašeho účtu), nebo týkající se produktů, služeb či informací, které jste si zvolili na našich stránkách (předplacené služby, obsah nákupního košíku atd.);
zpřístupnit Vám vyhrazené a osobní prostory našeho webu, jako například Váš účet, díky heslům a údajům, jež jste nám popřípadě svěřili již dříve;
realizovat bezpečnostní opatření, například jakmile jste vyzváni se znovu přihlásit k danému obsahu nebo službě po určitém časovém úseku.

  2) Cookies vysílané třetími stranami pro uživatele našeho webu

Reklamní obsahy (grafiky, animace, videa atd.) obsažené v našich reklamních prostorech mohou obsahovat Cookies vysílané třetími stranami. Vysílání a použití těchto cookies třetími stranami podléhá ochranné politice osobního života těchto třetích stran.

Tyto Cookies jim umožňují během své doby platnosti:

vyčíslit počet zobrazení reklamních obsahů vysílaných prostřednictvím našich reklamních prostorů, identifikovat reklamy a zobrazení, počet uživatelů, kteří klikli na každou reklamu, díky čemuž lze spočítat množství vyplývající z této skutečnosti a vytvořit statistiky;
rozpoznat Vaše zařízení při následném prohlížení jakéhokoliv jiného webu či služeb, kde tito inzerenti nebo třetí strany také vysílají cookies, a v případě potřeby přizpůsobit tyto weby a služby třetí strany nebo šířené reklamy prohlížení Vašeho zařízení, jež jim může být známo;
umožnit sledovat různá zařízení (tablet, počítač, mobilní telefon) Vašeho prohlížení

 3) Cookies námi vysílané na webech obsahujících naše reklamy

Jakmile se dostanete na stránku či aplikaci obsahující reklamu Blancheporte, může toto hlášení obsahovat cookie. Je možné, že s výhradou Vašich voleb bude toto cookie uloženo do Vašeho zařízení a nám zprostředkuje rozpoznání prohlížení Vašeho zařízení po dobu délky platnosti daného cookie.  

Tyto Cookies jsou použity:

pro vyčíslení počtu zobrazení a aktivací našich reklamních prostorů vysílaných na webech třetích stran, identifikování těchto obsahů a těchto webů, určení počtu uživatelů, kteří klikli na každý obsah;
pro vypočítání množství týkající se aktérů řetězce vysílajícího reklamy (reklamní agentury, reklamní produkce, webové prostředky vysílání) a vytvoření statistik;
pro přizpůsobení vzhledu stránek, k nimž vede jeden z našich reklamních obsahů;
dle preferencí zobrazení Vašeho zařízení (použitý jazyk, rozlišení obrazovky, použitý operační systém apod.) při Vašich návštěvách našeho webu, v závislosti na hardwaru a softwaru vizualizace nebo načtení, které Vaše zařízení obsahuje;
v závislosti na lokalizačních údajích (zeměpisná délka a šířka), které nám jsou přenášeny (nebo našim poskytovatelům) pomocí Vašeho zařízení po předchozím souhlasu;
pro sledování následného prohlížení na Vašem zařízení webů/aplikací nebo jiných reklamních obsahů, kde vysíláme cookies.  

4) Cookies "Flash"©  od "Adobe Flash Player"™

"Adobe Flash Player"™  představuje počítačovou aplikaci, jež umožňuje rychlý vývoj dynamického obsahu za použití programovacího jazyku "Flash".  Flash (a aplikace stejného typu) ukládá parametry, preference a použití těchto obsahů pomocí technologie podobné cookies.  Nicméně "Adobe Flash Player"™ spravuje tyto informace a Vaše volby přes jiné rozhraní, než to kterým je opatřen Váš prohlížeč.  

Pokud Vaše zařízení dokáže zobrazit obsahy vyvinuté Flash jazykem, vybízíme Vás k použití Vašich nástrojů pro spravování cookies Flash přímo z webu Web d'Adobe: http://www.adobe.com/cz/.

5) Jaký je smysl zobrazování reklam přizpůsobených Vašemu prohlížení?

Naším cílem je představit Vám ty nejvíce relevantní reklamy. K tomuto účelu technologie cookies umožňuje určit v reálném čase jakou reklamu zobrazit na zařízení, v závislosti na nedávném prohlížení jedné nebo více webových stránek či aplikací.   

Váš zájem o reklamní obsahy, které se zobrazují na Vašem zařízení při otevření webové stránky, často určuje reklamní prostředky pro využívání služeb, mnohdy poskytované uživatelům zdarma. Bezpochyby byste raději viděli zobrazení reklam, které odpovídají Vašim zájmům než ty, o které se vůbec nezajímáte. Stejně tak inzerenti rozesílající své reklamy by rádi zobrazovali své nabídky těm uživatelům, kteří o ně mají zájem.   

6) Pokud sdílíte používání Vašeho zařízení s dalšími osobami

Nemůžeme Vám s jistotou zaručit, že služby a reklamy určené pro Vaše zařízení odpovídají Vašemu vlastnímu použití tohoto zařízení a ne použití jeho jiného uživatele.

Sdílené používání Vašeho zařízení spolu s dalšími osobami a konfigurace parametrů prohlížeče s ohledem na cookies podléhá Vaší svobodné volbě a Vaší zodpovědnosti.

7) Vaše volby týkající se cookies
Pro spravování cookies je Vám nabídnuto více možností. Veškerá nastavení, která můžete provést, lze přizpůsobit Vašemu prohlížení na Internetu a Vašim přístupovým podmínkám pro některé služby vyžadující použití Cookies. Kdykoliv se můžete rozhodnout změnit Vaše přání, pokud jde o cookies, pomocí prostředků uvedených níže.

Volby, které Vám jsou nabídnuty prostřednictvím Vašeho prohlížeče:

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby se cookies ukládala do Vašeho zařízení nebo aby naopak byla zamítnuta, buď systematicky, nebo na základě jejich vydavatele. Můžete také nastavit prohlížeč tak, aby akceptoval nebo odmítal cookies nabízená pravidelně před tím, než bude cookie uloženo do Vašeho zařízení. Pro více informací si prostudujte téma „Jak správně provést volbu v závislosti na používaném prohlížeči?“  

Souhlas s Cookies
Uložení cookie do Vašeho zařízení je především podřízeno vůli uživatele zařízení, jelikož ten může kdykoliv a zdarma zvolit či změnit volby, které mu jsou nabídnuty prostřednictvím prohlížeče.
Pokud jste souhlasili s přijetím cookies do Vašeho zařízení, cookies obsažené na stránkách a shlédnuté obsahy mohou být dočasně uloženy do místa vyhrazeného ve Vašem zařízení. Zde jsou čitelné výhradně pro jejich vydavatele.     

Odmítnutí Cookies
Pokud do Vašeho zařízení odmítnete uložení cookies, které vysíláme, nebo pokud odstraníte ty, které jsme zde uložili, nebudete moci dále využívat některé funkcionality, které jsou nicméně nutné pro prohlížení určitých částí našeho webu. Tak by tomu bylo v případě, pokud byste se pokoušeli dostat k našim obsahům nebo službám, které vyžadují Vaši identifikaci. Dále by tak tomu bylo tehdy, pokud bychom nemohli rozpoznat typ prohlížeče používaného Vaším zařízením, jeho parametry jazyka nebo zobrazení či zemi, ve které se Vaše zařízení zdá být připojeno k Internetu.  

V případě potřeby se zříkáme veškeré odpovědnosti za důsledky způsobené poruchou fungování našich služeb v důsledku odmítnutí či odstranění cookies, které jsou pro fungování těchto služeb nezbytné.

Jak správně provést volbu v závislosti na používaném prohlížeči?
Pro spravování cookies a Vašich voleb se konfigurace každého prohlížeče liší. Je popsána v menu nápovědy Vašeho prohlížeče, díky čemuž můžete zjistit, jakým způsobem změnit Vaše přání týkající se cookies.

Pro deaktivování cookies :

s prohlížečem Internet Explorer,
otevřete menu "Nástroje", zvolte téma "Možnosti Internetu", klikněte na záložku "Zabezpečení", poté "Vlastní úroveň"


s prohlížečem Mozilla,
otevřete menu "Nástroje", zvolte téma "Možnosti", klikněte na záložku "Soukromí", poté zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat cookies“, nebo pomocí zásuvného modulu Adblock.


s prohlížečem Chrome,
otevřete menu "Nástroje", zvolte téma "Možnosti", klikněte na záložku "Zobrazit rozšířená nastavení", poté klikněte na tlačítko "Nastavení obsahu...“, klikněte na záložku "Cookies", dále zaškrtněte políčko "Blokování bez výjimky všech souborů třetích stran“ (Dvě okna můžete zavřít kliknutí na křížek nebo na „Zavřít“).


s prohlížečem Safari,
otevřete menu "Nástroje", zvolte téma "Preference...“, klikněte na záložku "Bezpečnost“, poté zaškrtněte  "Nikdy" na otázku "Akceptovat cookies". Poté ho zavřete atd.


QR